قوانین پذیرش مسافر در پروازهای ورودی به کشور (تایم کرونا)

مسافران متقاضی ورود به ایران ملزم به ارائه گواهی سلامت تأیید شده هستند .

وزارت بهداشت:
🔹همه مسافران متقاضی ورود به کشور از تمامی مبادی هوایی، دریایی و زمینی ملزم به ارائه گواهی سلامت تایید شده توسط مقامات صلاحیت‌دار بهداشتی کشور مبداً به زبان انگلیسی هستند.
🔹در صورت به همراه نداشتن گواهی سلامت در فرودگاه مقصد، چنانچه مسافر خارجی باشد، به وی اجازه ورود به کشور داده نخواهد شد.
🔹در خصوص مسافران ایرانی در صورت نداشتن کارت سلامت، فرد به مدت ۱۴ روز با هزینه شخصی به قرنطینه تعیین شده توسط وزارت بهداشت هدایت خواهد شد.

 

❇️ آژانس جهانگردی احمدزاده
☎️ 051-32216660

  • با خدمات 24 ساعته آژانس جهانگردی احمدزاده ، در 7 روز هفته همراه ما باشید:
    051 - 32216660 | 0937 - 9234167 | 0915 - 2039535